header financieel.jpg

Header Missie/vissie en doelstellingen

Missie/visie en doelstellingen


De missie en visie van Stichting Tromp luiden alsvolgt: 

Missie

‘Koftjalk Tromp als maritiem erfgoed behouden.’

Visie

‘Gebruik is behoud.’

Deze missie en visie is deels al gerealiseerd door het schip naar originaliteit te restaureren. De realisatie gaat verder door het schip voor een breed publiek te ontgrendelen. Zo wordt het schip tijdens diverse evenementen opengesteld voor bezichtigingen van publiek.

Doelstellingen

Tijdens het herstel van de Tromp was het sociale aspect erg relevant. Allereerst is er in samenwerking met ROC Friese Poort Leeuwarden een leertraject opgestart. Dit traject was bedoeld voor langdurig werklozen. Later kwam stichting Tromp in contact met Stichting Weerwerk, het huidige SoZaWe Groningen. Deze stichting subsidieert arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De twee stichtingen gingen samenwerken en zo ging de Tromp naar het droogdok in Groningen, waar de restauratie werd voortgezet. Tijdens de restauratie waren er gemiddeld 20 werkplekken per jaar. Nu de restauratie afgerond is, hoopt de stichting te kunnen blijven werken met circa 10 mensen per jaar. De mensen kunnen ingezet worden allerlei doeleinden, zoals: matroos, onderhoud, catering en marketing. Zodoende kan de Tromp als een praktijkgerichte leerplek functioneren voor mensen die ervaring op de arbeidsmarkt willen opdoen. Een nevendoel is om 25% van de mensen aan een baan te helpen via reguliere doorstroming. Hierdoor stimuleert Stichting Tromp de mensen bij het vinden van een betaalde baan. Al deze doelstellingen dragen uiteindelijk bij aan het behoud van de culturele waarde van het schip.